Massage op de behandeltafel

Eén of meerdere klankschalen worden op of rondom het lichaam geplaatst. Makkelijk zittende kleding wordt aangehouden. Na het aanslaan van een schaal geeft deze geluid, maar vooral trilling. Deze trilling is krachtig en verplaatst zich door ons lichaam. Voor deze behandeling wordt een uur gereserveerd inclusief voor en na gesprek.

Rugmassage grote gong

Een rug massage met de grote gong wordt zittend gegeven. De gong wordt gevarieerd in klankvolume en tempo bespeelt. In deze cyclus behoud je een continue afwisseling van spanning en ontspanning. Voor deze behandeling wordt een half uur gereserveerd.

Klankmassage kan herstel/genezingsprocessen bevorderen en de gezondheid versterken, maar mag niet worden gezien als een vervangende behandeling uit de reguliere zorg