Contra-indicaties

Voor wie is een klanksessie/massage (mogelijk) minder geschikt:

*Psychische- of psychiatrische behandeling (alleen met medewerking van je behandelend arts)

*Mensen met een psychotische kwetsbaarheid

*Zwangerschap

*Kort na een operatie

*Hartproblemen zoals hartritmestoornissen of een pacemaker

*Extreem hoge bloeddruk.

*Trombose

*Epilepsie

*Chemotherapie

 

Heb je te maken met een acute of chronische ziekte, geef dit dan aan voordat je een klanksessie/massage ondergaat.

Besluit je om toch deel te nemen dan vraag ik je bij deelname een aansprakelijkheid- en vrijwaring formulier te ondertekenen.

Aansprakelijkheid- en vrijwaring formulier

Klankschalen Ditsy van Beek in Ermelo.

Aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier voor mensen met een contra indicatie: zwangerschap, psychoses, pacemaker, extreem hoge bloeddruk.(hierna te noemen aansprakelijkheidsformulier)

Let op dit is een belangrijk document, lees het goed door voor je het ondertekent:

Vooraf aan het deelnemen aan een klankschaalsessie/massage dien je het aansprakelijkheidsformulier te ondertekenen. Hierin accepteer je dat er een kans bestaat op een lichamelijke reactie wanneer je meedoet en ga je akkoord met het feit dat jezelf verantwoordelijk bent voor je lichaam.

Ditsy van Beek kun je niet aansprakelijk stellen voor eventuele lichamelijke klachten na een genoten klankschaal sessie of massage.

> ik ben tenminste 18 jaar oud en neem deel aan een klankschaalsessie/massage

> ik accepteer dat er voor mijn deelname een contra indicatie en bij deelname er een kleine kans is op voortijdige weeën, of een psychose, of ontregeling pacemaker of schommelende bloeddruk

> in het geval van een incident, accepteer ik dat Ditsy van Beek niet aansprakelijk kan worden gesteld voor direct of indirect schade en/of letsel voortkomend uit deelname aan de klankschaal activiteit.

> ik verklaar dat ik een medische conditie (zwanger, eerdere psychoses, pacemaker of extreem hoge bloeddruk)heb, waardoor deelname aan de klankschaal activiteit sneller kan leiden tot letsel bij mij zelf.

Getekend Naam Datum